50 câu luyện tập trọng âm với từ 2 âm tiết
100-cau-luyen-tap-trong-am-voi-tu-2-am-tiet-99

Trọng âm với từ vựng 2 âm tiết chiếm nhiều trong tiếng Anh, và trong tiếng Anh giao tiếp việc đọc đúng trọng âm sẽ giúp việc giao tiếp chính xác hơn, không gây hiểu lầm. Trong đề thi đại học kỳ thi quốc gia, bài tập đánh trọng âm 2 âm tiết cũng là một dạng bài quan trọng.

Đọc thêm: 100 câu luyện tập tìm các từ có ngữ âm /ɪ/ và /i:/.

Tổng hợp những điều cần nhớ trọng âm với từ 2 âm tiết

100-cau-luyen-tap-trong-am-voi-tu-2-am-tiet-98
 1. Trường hợp chung: Trong các từ tiếng Anh có 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu tiên. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt mà trọng âm có thể rơi vào âm tiết thứ hai.
 2. Quy tắc về hậu tố (Suffixes): Khi một hậu tố được thêm vào từ gốc, trọng âm thường không thay đổi và vẫn rơi vào âm tiết đầu tiên của từ gốc. Ví dụ:
  • “Begin” (trọng âm rơi vào “be”).
  • “Beginner” (trọng âm vẫn rơi vào “be” và không chuyển sang “gin”).
  • “Create” (trọng âm rơi vào “cre”).
  • “Creative” (trọng âm vẫn rơi vào “cre” và không chuyển sang “a”).
 3. Quy tắc về tiền tố (Prefixes): Tương tự như hậu tố, khi một tiền tố được thêm vào từ gốc, trọng âm thường không thay đổi và vẫn rơi vào âm tiết đầu tiên của từ gốc. Ví dụ:
  • “Rebuild” (trọng âm rơi vào “re”).
  • “Precede” (trọng âm rơi vào “pre”).
  • “Within” (trọng âm rơi vào “with”).
 4. Từ vựng vay mượn từ tiếng Latin và Hy Lạp: Trong một số trường hợp, trọng âm có thể rơi vào âm tiết thứ hai do ảnh hưởng từ tiếng Latin hoặc Hy Lạp. Ví dụ:
  • “Photograph” (trọng âm rơi vào “pho”).
  • “Telephone” (trọng âm rơi vào “tel”).
  • “Cinema” (trọng âm rơi vào “ci”).
 5. Ngoại lệ và từ đồng âm: Có một số từ đặc biệt có thể có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, không tuân theo các quy tắc trên. Đối với những từ này, việc nhớ và tìm hiểu bằng cách lặp lại và sử dụng trong ngữ cảnh thực tế là quan trọng nhất.
  • “Detail” (trọng âm rơi vào “tail”).
  • “Hotel” (trọng âm rơi vào “tel”).

Các quy tắc trên cung cấp một hướng dẫn chung nhưng cũng có nhiều ngoại lệ. Việc lắng nghe và tiếp xúc với tiếng Anh trong các tình huống thực tế sẽ giúp bạn cảm nhận và sử dụng trọng âm một cách tự nhiên hơn.

Các bài tập luyện tập trọng âm với từ 2 âm tiết

 1. a. present b. improve c. reduce d. include
 2. a. release b. conduct c. delay d. employ
 3. a. content b. decline c. subject d. project
 4. a. involve b. produce c. proceed d. decrease
 5. a. export b. import c. impact d. support
 6. a. extend b. control c. object d. extract
 7. a. supply b. compete c. permit d. affect
 8. a. explore b. connect c. reject d. provide
 9. a. request b. protect c. permit d. collect
 10. a. relate b. design c. explain d. compete
 11. a. result b. consult c. attempt d. inform
 12. a. display b. transport c. restore d. protect
 13. a. approach b. decrease c. announce d. conduct
 14. a. occur b. insist c. support d. combine
 15. a. transport b. impress c. advise d. contain
 16. a. reflect b. define c. intend d. affect
 17. a. consist b. import c. present d. inspect
 18. a. respect b. present c. export d. access
 19. a. include b. project c. conduct d. content
 20. a. produce b. report c. conduct d. include
 21. a. impact b. subject c. explore d. decline
 22. a. release b. transport c. permit d. employ
 23. a. increase b. insist c. consult d. inform
 24. a. suspect b. project c. decline d. collect
 25. a. import b. present c. subject d. permit
 26. a. export b. inspect c. explore d. object
 27. a. protect b. connect c. compete d. conduct
 28. a. access b. supply c. combine d. impact
 29. a. refuse b. release c. request d. transport
 30. a. result b. reflect c. decrease d. project
 31. a. relate b. present c. announce d. permit
 32. a. respect b. consult c. affect d. support
 33. a. object b. include c. inform d. display
 34. a. import b. content c. permit d. produce
 35. a. reject b. transport c. inform d. export
 36. a. decline b. conduct c. increase d. display
 37. a. supply b. combine c. consult d. impact
 38. a. protect b. relate c. inspect d. release
 39. a. request b. present c. decrease d. subject
 40. a. collect b. announce c. access d. affect
 41. a. support b. permit c. object d. contain
 42. a. conduct b. export c. reflect d. consult
 43. a. project b. decrease c. request d. connect
 44. a. inform b. present c. permit d. subject
 45. a. inspect b. release c. consult d. increase
 46. a. combine b. decline c. conduct d. protect
 47. a. relate b. reflect c. produce d. decrease
 48. a. impact b. present c. release d. consult
 49. a. transport b. import c. decrease d. subject
 50. a. conduct b. consult c. object d. decrease

Đáp án

 1. a. present (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 2. d. employ (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 3. c. subject (trọng âm ở âm tiết thứ hai)
 4. a. involve (trọng âm ở âm tiết thứ hai)
 5. c. impact (trọng âm ở âm tiết thứ hai)
 6. b. control (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 7. a. supply (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 8. d. provide (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 9. b. protect (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 10. a. relate (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 11. c. attempt (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 12. d. protect (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 13. a. approach (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 14. b. support (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 15. c. advise (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 16. d. affect (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 17. a. consist (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 18. c. export (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 19. b. project (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 20. d. include (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 21. a. impact (trọng âm ở âm tiết thứ hai)
 22. b. transport (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 23. b. insist (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 24. d. collect (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 25. a. import (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 26. d. object (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 27. c. compete (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 28. a. access (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 29. d. transport (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 30. b. reflect (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 31. c. announce (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 32. d. support (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 33. b. include (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 34. c. permit (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 35. d. export (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 36. a. decline (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 37. d. impact (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 38. c. inspect (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 39. a. request (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 40. c. access (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 41. c. object (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 42. b. export (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 43. a. project (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 44. c. permit (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 45. a. inspect (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 46. d. protect (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 47. b. decline (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 48. c. release (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 49. a. transport (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)
 50. d. decrease (trọng âm ở âm tiết thứ nhất)

Để giỏi được dạng bài tập này thì ngoài việc chăm chỉ không còn cách nào khác có thể tốt hơn được.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ