100 câu nói tháng 4

Tháng 4 có những câu nói gì hay xuất hiện trong tiếng Anh? LingoSpeak sẽ thống kê cho các bạn ở ngay bên dưới nhé. Nếu các bạn thích thì có cả bài tập điền từ cho vui.

100 câu nói về tháng 4

April is the fourth month of the year.Tháng 4 là tháng thứ tư của năm.
Spring is in full swing in April.Mùa xuân đầy đủ trong tháng 4.
April showers bring May flowers.Mưa tháng 4 mang lại hoa tháng Năm.
April Fool’s Day falls on the first of April.Ngày Nô En ở vào ngày đầu tháng 4.
Easter often falls in April.Lễ Phục Sinh thường diễn ra vào tháng 4.
April marks the beginning of warmer weather.Tháng 4 đánh dấu sự bắt đầu của thời tiết ấm áp hơn.
April is a time of renewal and growth.Tháng 4 là thời điểm của sự mới mẻ và sự phát triển.
The days start getting longer in April.Ngày trở nên dài hơn vào tháng 4.
April is a time for outdoor activities.Tháng 4 là thời điểm cho các hoạt động ngoại trời.
April is known for its unpredictable weather.Tháng 4 được biết đến với thời tiết không đoán trước được.
Trees start budding in April.Cây bắt đầu nảy mầm vào tháng 4.
April is a time for planting gardens.Tháng 4 là thời gian cho việc trồng rau trong vườn.
Many people celebrate birthdays in April.Nhiều người kỷ niệm sinh nhật trong tháng 4.
April is a month of transition.Tháng 4 là một tháng chuyển giao.
April marks the end of the school year for many students.Tháng 4 đánh dấu sự kết thúc của năm học cho nhiều học sinh.
April is a great time for spring cleaning.Tháng 4 là thời điểm tuyệt vời để làm sạch nhà cửa.
Many animals come out of hibernation in April.Nhiều loài động vật tỉnh giấc từ giấc ngủ đông vào tháng 4.
April is a popular month for weddings.Tháng 4 là tháng phổ biến cho việc cưới hỏi.
The cherry blossoms bloom in April.Hoa anh đào nở vào tháng 4.
April is National Poetry Month.Tháng 4 là Tháng Quốc gia của Thơ.
April is a time for fresh beginnings.Tháng 4 là thời điểm cho những khởi đầu mới.
April is a month of hope and anticipation.Tháng 4 là một tháng của hy vọng và sự mong chờ.
The weather in April can be unpredictable.Thời tiết vào tháng 4 có thể không ổn định.
April often brings a sense of rejuvenation.Tháng 4 thường mang lại cảm giác hồi sinh.
April marks the start of baseball season.Tháng 4 đánh dấu sự bắt đầu của mùa bóng chày.
April is a month of reflection.Tháng 4 là một tháng để suy tư.
April brings a sense of optimism.Tháng 4 mang lại cảm giác lạc quan.
Many festivals and events happen in April.Nhiều lễ hội và sự kiện diễn ra vào tháng 4.
April is a month for outdoor sports.Tháng 4 là một tháng cho các môn thể thao ngoài trời.
The smell of fresh rain is common in April.Mùi của mưa tươi mới phổ biến vào tháng 4.
April is a time to enjoy the beauty of nature.Tháng 4 là thời gian để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
April is a busy month for gardeners.Tháng 4 là một tháng bận rộn cho người làm vườn.
April is a time for family gatherings.Tháng 4 là thời gian cho các cuộc tụ họp gia đình.
April brings longer days and shorter nights.Tháng 4 mang lại những ngày dài hơn và đêm ngắn hơn.
April is a month to appreciate Earth’s beauty.Tháng 4 là một tháng để đánh giá vẻ đẹp của Trái Đất.
April is a month for travel.Tháng 4 là một tháng cho du lịch.
April brings a sense of excitement.Tháng 4 mang lại cảm giác hồi hợp.
April is a month of transition from winter to spring.Tháng 4 là một tháng chuyển giao từ mùa đông sang mùa xuân.
April marks the beginning of picnic season.Tháng 4 đánh dấu sự bắt đầu của mùa dã ngoại.
April is a month to enjoy outdoor adventures.Tháng 4 là một tháng để tận hưởng những phiêu lưu ngoài trời.
April is a month to appreciate the blooming flowers.Tháng 4 là một tháng để trân trọng những bông hoa nở rộ.
April brings a sense of renewal.Tháng 4 mang lại cảm giác hồi phục.
April is a month for birdwatching.Tháng 4 là một tháng để quan sát chim.
April is a month for fresh starts.Tháng 4 là một tháng cho những khởi đầu mới.
April is a time to embrace change.Tháng 4 là một tháng để chấp nhận sự thay đổi.
April is a month to enjoy the sunshine.Tháng 4 là một tháng để tận hưởng ánh nắng mặt trời.
April is a month to embrace new opportunities.Tháng 4 là một tháng để chấp nhận cơ hội mới.
April is a month for outdoor photography.Tháng 4 là một tháng cho nhiếp ảnh ngoài trời.
April is a month to enjoy outdoor festivals.Tháng 4 là một tháng để tận hưởng các lễ hội ngoài trời.
April is a month to appreciate the beauty of rainbows.Tháng 4 là một tháng để trân trọng vẻ đẹp của cầu vồng.
April is a month for spring fashion.Tháng 4 là một tháng cho thời trang xuân.
April is a month for exploring new trails.Tháng 4 là một tháng để khám phá các đường mòn mới.
April is a month for outdoor concerts.Tháng 4 là một tháng cho các buổi hòa nhạc ngoài trời.
April is a month for cleaning out clutter.Tháng 4 là một tháng để dọn dẹp rác thải.
April is a month for bike rides.Tháng 4 là một tháng cho các chuyến đi xe đạp.
April is a month to start planning summer vacations.Tháng 4 là một tháng để bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ mùa hè.
April is a month for kite flying.Tháng 4 là một tháng cho việc thả diều.
April is a month for fresh, seasonal produce.Tháng 4 là một tháng cho sản phẩm mới tươi ngon.
April is a month to enjoy the sounds of nature.Tháng 4 là một tháng để tận hưởng âm thanh của thiên nhiên.
April is a month for celebrating achievements.Tháng 4 là một tháng để kỷ niệm các thành tựu.
April is a month to set new goals.Tháng 4 là một tháng để đặt ra mục tiêu mới.
April is a month to appreciate the beauty of butterflies.Tháng 4 là một tháng để trân trọng vẻ đẹp của bướm.
April is a month to celebrate diversity.Tháng 4 là một tháng để kỷ niệm sự đa dạng.
April is a month for outdoor barbecues.Tháng 4 là một tháng cho các bữa tiệc ngoài trời.
April is a month to embrace adventure.Tháng 4 là một tháng để chấp nhận mạo hiểm.
April is a month for stargazing.Tháng 4 là một tháng để ngắm sao.
April is a month to appreciate the return of migratory birds.Tháng 4 là một tháng để trân trọng sự trở lại của các loài chim di cư.
April is a month for volunteering outdoors.Tháng 4 là một tháng để tình nguyện ngoài trời.
April is a month for enjoying the first ice cream of the season.Tháng 4 là một tháng để tận hưởng kem mùa đầu tiên của mùa.
April is a month for planning outdoor weddings.Tháng 4 là một tháng để lên kế hoạch cho các lễ cưới ngoài trời.
April is a month for enjoying the warmth of the sun.Tháng 4 là một tháng để tận hưởng sự ấm áp của mặt trời.
April is a month for gardening workshops.Tháng 4 là một tháng cho các hội thảo làm vườn.
April is a month to celebrate cultural heritage.Tháng 4 là một tháng để kỷ niệm di sản văn hóa.
April is a month for enjoying fresh air.Tháng 4 là một tháng để tận hưởng không khí trong lành.
April is a month for picnics in the park.Tháng 4 là một tháng để dã ngoại ăn trưa trong công viên.
April is a month to appreciate the colors of nature.Tháng 4 là một tháng để trân trọng những ý tưởng mới.
April is a month for spring cleaning your mind.Tháng 4 là một tháng để làm sạch tâm trí.
April is a month to reconnect with nature.Tháng 4 là một tháng để kết nối lại với thiên nhiên.
April is a month for outdoor art exhibits.Tháng 4 là một tháng cho các triển lãm nghệ thuật ngoài trời.
April is a month to celebrate Earth Day.Tháng 4 là một tháng để kỷ niệm Ngày Trái Đất.
April is a month for fresh perspectives.Tháng 4 là một tháng cho các quan điểm mới mẻ.
April is a month for exploring botanical gardens.Tháng 4 là một tháng để khám phá các vườn thực vật.
April is a month to appreciate the beauty of rain showers.Tháng 4 là một tháng để trân trọng vẻ đẹp của cơn mưa.
April is a month for enjoying outdoor markets.Tháng 4 là một tháng để tận hưởng các chợ ngoài trời.
April is a month to celebrate the start of new beginnings.Tháng 4 là một tháng để kỷ niệm sự bắt đầu mới.
April is a month for road trips.Tháng 4 là một tháng cho các chuyến đi đường.
April is a month to appreciate the beauty of blooming tulips.Tháng 4 là một tháng để trân trọng vẻ đẹp của hoa tulip nở rộ.
April is a month for outdoor yoga sessions.Tháng 4 là một tháng cho các buổi tập yoga ngoài trời.
April is a month for embracing change.Tháng 4 là một tháng để chấp nhận sự thay đổi.
April is a month for planting trees.Tháng 4 là một tháng để trồng cây.
April is a month to celebrate friendship.Tháng 4 là một tháng để kỷ niệm tình bạn.
April is a month for enjoying outdoor theater performances.Tháng 4 là một tháng cho các buổi biểu diễn sân khấu ngoài trời.
April is a month for taking leisurely walks.Tháng 4 là một tháng để đi dạo thoải mái.
April is a month for watching the sunset.Tháng 4 là một tháng để ngắm hoàng hôn.
April is a month for exploring state parks.Tháng 4 là một tháng để khám phá các công viên quốc gia.
April is a month to appreciate the beauty of cherry blossoms.Tháng 4 là một tháng để trân trọng vẻ đẹp của hoa anh đào nở.
April is a month for embracing simplicity.Tháng 4 là một tháng để chấp nhận sự đơn giản.
April is a month for setting intentions.Tháng 4 là một tháng để đặt ra những ý định.
April is a month for chasing rainbows.Tháng 4 là một tháng để săn cầu vồng.
April is a month for feeling grateful for new beginnings.Tháng 4 là một tháng để cảm ơn về những khởi đầu mới.

Từ vựng và cụm từ vựng cần lưu ý

 1. April – Tháng 4
 2. Spring – Mùa xuân
 3. Showers – Mưa (thường là mưa nhỏ và kéo dài trong thời gian ngắn)
 4. Flowers – Hoa
 5. April Fool’s Day – Ngày Nô En (ngày 1 tháng 4)
 6. Easter – Lễ Phục Sinh
 7. Weather – Thời tiết
 8. Rain – Mưa
 9. Growth – Sự phát triển
 10. Renewal – Sự hồi sinh
 11. Transition – Sự chuyển giao
 12. Planting – Sự trồng trọt
 13. Garden – Vườn
 14. Birthday – Sinh nhật
 15. School year – Năm học
 16. Cleaning – Sự làm sạch
 17. Animals – Động vật
 18. Hibernation – Giấc ngủ đông
 19. Weddings – Đám cưới
 20. Cherry blossoms – Hoa anh đào
 21. Poetry – Thơ
 22. Hope – Hy vọng
 23. Anticipation – Sự mong đợi
 24. Baseball season – Mùa bóng chày
 25. Reflection – Suy ngẫm
 26. Optimism – Lạc quan
 27. Festivals – Lễ hội
 28. Events – Sự kiện
 29. Outdoor activities – Hoạt động ngoại trời
 30. Rainbows – Cầu vồng
 31. Fashion – Thời trang
 32. Gardening – Làm vườn
 33. Birdwatching – Quan sát chim
 34. Adventure – Phiêu lưu
 35. Picnics – Cuộc dã ngoại
 36. Earth’s beauty – Vẻ đẹp của Trái Đất
 37. Sunshine – Ánh nắng mặt trời
 38. Photography – Nhiếp ảnh
 39. Volunteering – Tình nguyện
 40. Ice cream – Kem
 41. Barbecues – Tiệc nướng ngoài trời
 42. Road trips – Chuyến đi đường
 43. Friendship – Tình bạn
 44. Yoga – Yoga
 45. Rain showers – Cơn mưa
 46. Butterflies – Bướm
 47. Diversity – Đa dạng
 48. Sunset – Hoàng hôn
 49. State parks – Công viên bang
 50. Gratefulness – Sự biết ơn

Đọc thêm các bài trước: 50 lý do phải học tiếng Anh giao tiếp.

Ngữ pháp trong 100 câu trên

 1. Cấu trúc câu chủ động:
  • Ví dụ: “April is the fourth month of the year.”
 2. Cấu trúc câu phủ định:
  • Ví dụ: “April is known for its unpredictable weather.”
 3. Cấu trúc câu nghi vấn:
  • Ví dụ: “Many people celebrate birthdays in April.”
 4. Cấu trúc so sánh:
  • Ví dụ: “April is a time for fresh beginnings.”
 5. Cấu trúc câu mệnh lệnh:
  • Ví dụ: “April is a month to embrace change.”
 6. Cấu trúc câu phức:
  • Ví dụ: “April marks the end of the school year for many students.”
 7. Cấu trúc câu đặc biệt:
  • Ví dụ: “April showers bring May flowers.”
 8. Cấu trúc ngữ pháp đảo ngữ:
  • Ví dụ: “The days start getting longer in April.”
 9. Cấu trúc ngữ pháp so sánh kép:
  • Ví dụ: “April is a month of hope and anticipation.”
 10. Cấu trúc ngữ pháp trạng từ:
  • Ví dụ: “April often brings a sense of rejuvenation.”
 11. Cấu trúc ngữ pháp đại từ:
  • Ví dụ: “April is a month to appreciate the beauty of rainbows.”
 12. Cấu trúc ngữ pháp giới từ:
  • Ví dụ: “April is a month for outdoor activities.”
 13. Cấu trúc ngữ pháp liên từ:
  • Ví dụ: “April is a time to enjoy the beauty of nature.”
 14. Cấu trúc ngữ pháp mệnh đề:
  • Ví dụ: “April is a month for celebrating achievements.”
 15. Cấu trúc ngữ pháp danh từ:
  • Ví dụ: “April is National Poetry Month.”

Bài tập

 1. April is the ______ month of the year.
 2. Spring is in full ______ in April.
 3. April showers bring ______ flowers.
 4. April Fool’s Day falls on the first of ______.
 5. ______ often falls in April.
 6. April marks the beginning of warmer ______.
 7. April is a time of ______ and growth.
 8. The days start getting longer in ______.
 9. April is a time for outdoor ______.
 10. April is known for its ______ weather.
 11. Trees start ______ in April.
 12. April is a time for planting ______.
 13. Many people celebrate ______ in April.
 14. April is a month of ______.
 15. April marks the end of the school ______ for many students.
 16. April is a great time for spring ______.
 17. Many animals come out of ______ in April.
 18. April is a popular month for ______.
 19. The cherry blossoms ______ in April.
 20. April is National ______ Month.
 21. April is a time for fresh ______.
 22. April is a month of hope and ______.
 23. The weather in April can be ______.
 24. April often brings a sense of ______.
 25. April marks the start of baseball ______.
 26. April is a month of ______.
 27. April brings a sense of ______.
 28. Many festivals and events happen in ______.
 29. April is a month for outdoor ______.
 30. The smell of fresh rain is common in ______.
 31. April is a time to enjoy the beauty of ______.
 32. April is a month for ______.
 33. April is a time for ______ gatherings.
 34. April brings longer days and shorter ______.
 35. April is a month to appreciate ______ beauty.
 36. April is a month for ______.
 37. April is a month for ______ sports.
 38. April is a month of ______ from winter to spring.
 39. April marks the beginning of picnic ______.
 40. April is a month to enjoy outdoor ______.
 41. April is a month to appreciate the blooming ______.
 42. April brings a sense of ______.
 43. April is a month for ______ watching.
 44. April is a month for fresh ______.
 45. April is a month to embrace ______.
 46. April is a month to enjoy the ______.
 47. April is a month to embrace new ______.
 48. April is a month for outdoor ______.
 49. April is a month to appreciate the beauty of ______.
 50. April is a month for spring ______.
 51. April is a month for exploring new ______.
 52. April is a month for outdoor ______.
 53. April is a month for cleaning out ______.
 54. April is a month for ______ rides.
 55. April is a month to start planning summer ______.
 56. April is a month for ______ flying.
 57. April is a month for fresh, seasonal ______.
 58. April is a month to appreciate the sounds of ______.
 59. April is a month for ______ achievements.
 60. April is a month to set new ______.
 61. April is a month to appreciate the beauty of ______.
 62. April is a month to celebrate ______ heritage.
 63. April is a month for outdoor ______ sessions.
 64. April is a month to embrace ______.
 65. April is a month for stargazing and ______.
 66. April is a month to appreciate the return of ______.
 67. April is a month for ______ outdoors.
 68. April is a month for enjoying the first ice cream of the ______.
 69. April is a month for planning outdoor ______.
 70. April is a month to enjoy the warmth of the ______.
 71. April is a month for ______ workshops.
 72. April is a month to celebrate ______.
 73. April is a month for enjoying fresh ______.
 74. April is a month for picnics in the ______.
 75. April is a month for enjoying the ______.
 76. April is a month for ______ art exhibits.
 77. April is a month to celebrate ______ Day.
 78. April is a month for fresh ______.
 79. April is a month for exploring ______ gardens.
 80. April is a month to appreciate the beauty of ______.
 81. April is a month for embracing ______.
 82. April is a month for outdoor ______.
 83. April is a month for watching the ______.
 84. April is a month for exploring ______ parks.
 85. April is a month to appreciate the beauty of cherry ______.
 86. April is a month for outdoor ______ sessions.
 87. April is a month for ______ change.
 88. April is a month to celebrate ______.
 89. April is a month for enjoying outdoor ______.
 90. April is a month for ______ trees.
 91. April is a month to celebrate ______.
 92. April is a month for outdoor ______ performances.
 93. April is a month for taking leisurely ______.
 94. April is a month for ______ the sunset.
 95. April is a month for exploring ______ gardens.
 96. April is a month to appreciate the beauty of cherry ______.
 97. April is a month for embracing ______.
 98. April is a month for setting ______.
 99. April is a month for chasing ______.
 100. April is a month for feeling ______.

Đáp án

 1. fourth
 2. swing
 3. May
 4. April
 5. Easter
 6. weather
 7. renewal
 8. April
 9. activities
 10. unpredictable
 11. budding
 12. gardens
 13. birthdays
 14. transition
 15. year
 16. cleaning
 17. hibernation
 18. weddings
 19. bloom
 20. Poetry
 21. beginnings
 22. anticipation
 23. April
 24. rejuvenation
 25. season
 26. reflection
 27. optimism
 28. April
 29. sports
 30. rain
 31. nature’s
 32. gardening
 33. family
 34. nights
 35. Earth’s
 36. travel
 37. excitement
 38. transition
 39. season
 40. adventures
 41. flowers
 42. renewal
 43. bird
 44. starts
 45. change
 46. sunshine
 47. opportunities
 48. concerts
 49. rainbows
 50. fashion
 51. trails
 52. yoga
 53. clutter
 54. bike
 55. vacations
 56. kite
 57. produce
 58. nature’s
 59. celebrating
 60. goals
 61. butterflies
 62. cultural
 63. yoga
 64. simplicity
 65. goals
 66. rainbows
 67. volunteering
 68. season
 69. weddings
 70. sun
 71. workshops
 72. heritage
 73. air
 74. park
 75. warmth
 76. art
 77. Earth
 78. perspectives
 79. botanical
 80. rain showers
 81. change
 82. stargazing
 83. sunset
 84. state
 85. blossoms
 86. yoga
 87. change
 88. friendship
 89. theater
 90. trees
 91. friendship
 92. theater
 93. walks
 94. sunset
 95. national
 96. blossoms
 97. change
 98. intentions
 99. rainbows
 100. grateful
đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ