100 câu phỏng vấn tuyển dụng công ty IT part 6
100-cau-phong-van-tuyen-dung-cong-ty-it-part-6

Tiếp tục series các câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng và công ty IT, đây là phần 6. Nếu các bạn chưa đọc phần 5 thì các bạn có thể đọc ở đây: 100 câu phỏng vấn tuyển dụng công ty IT part 5.

Sau đây là các câu hỏi phỏng vấn vào công ty Part 6

Câu phỏng vấnDịch nghĩa
How do you incorporate user feedback into the development process?Làm thế nào bạn tích hợp phản hồi từ người dùng vào quá trình phát triển?
Can you explain the difference between relational and non-relational databases?Bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa các cơ sở dữ liệu có mối quan hệ và không có mối quan hệ không?
Describe your experience with network security protocols and best practices.Hãy mô tả kinh nghiệm của bạn với các giao thức và thực hành bảo mật mạng.
What measures do you take to ensure the accessibility of the applications you develop?Những biện pháp nào bạn thực hiện để đảm bảo tính khả dụng của các ứng dụng bạn phát triển?
Have you ever led a team of developers? If so, what was your approach to leadership?Bạn đã từng lãnh đạo một nhóm lập trình viên chưa? Nếu có, phương pháp lãnh đạo của bạn là gì?

How do you incorporate user feedback into the development process?

Can you explain the difference between relational and non-relational databases?

Describe your experience with network security protocols and best practices.

What measures do you take to ensure the accessibility of the applications you develop?

Have you ever led a team of developers? If so, what was your approach to leadership?

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ