100 câu luyện thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh

100-cau-luyen-thi-hien-tai-tiep-dien-trong-tieng-anh

Lý thuyết về hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) trong tiếng Anh mô tả một hành động đang diễn ra vào thời điểm nói hoặc một hành động đang xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Cấu trúc chung của thì này là:

100 câu luyện thì hiện tại đơn

100-cau-luyen-thi-hien-tai-don

Thì hiện tại đơn (Present Simple) là một trong những thì cơ bản nhất trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn đạt về những hành động, sự kiện, hoặc trạng thái đang diễn ra hiện tại hoặc là sự thật chung.