100 câu phỏng vấn vị trí Thư ký part 7

Đây là phần 7 sưu tập các câu phỏng vấn vị trí Thư ký. Nếu chưa đọc phần 6 thì các bạn có thể đọc tại đây: 100 câu phỏng vấn vị trí Thư ký part 6.

Project Manager: 100 cụm từ vựng tiếng Anh lĩnh vực Quản lý dự án

100 cụm từ vựng tiếng Anh lĩnh vực Quản lý dự án Project Manager được thiết kế nhằm phục vụ cho các bạn tra cứu cách sử dụng và biết cơ bản để có thể đọc tài liệu hoặc viết email trong lĩnh vực này.Sau đây là bản trình bày 100 cụm từ vựng tiếng […]

100+ câu luyện tập cụm từ vựng chủ đề mua sắm

Nếu đã học cụm từ vựng chủ đề Mua Sắm thì các bạn có thể làm bài tập trong bài viết này, được thiết kế để sử dụng cho nhiều bài thi khác nhau. Điền từ, cụm từ vựng thích hợp vào chỗ trống Các từ vựng điền vào đoạn văn: bargain hunting online shopping […]

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ