[block id=”364″] [section padding=”81px”] [row] [col span__sm=”12″ align=”center”]

Chương trình học

[/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″ class=”col2″] [ux_image id=”84″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [accordion auto_open=”true”] [accordion-item title=”Đối tượng”]

Trình độ cơ bản, tối thiểu có trình độ trung cấp/tiền trung cấp/tương đương TOEIC 450

[/accordion-item] [accordion-item title=”Thời lượng”]

24 buổi, 1,5h/buổi

[/accordion-item] [accordion-item title=”Nội dung”] [/accordion-item] [accordion-item title=”Cam kết đầu ra”]

Thành thạo giao tiếp và nâng cao từ vựng chuyên môn

[/accordion-item] [/accordion] [/col] [/row] [/section] [block id=”274″] [block id=”318″] [block id=”283″] [block id=”294″]

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ