100 câu chủ đề Unfortunately there’s a problem
100-cau-chu-de-unfortunately-theres-a-problem

Chủ đề Unfortunately there’s a problem là một chủ đề được nhiều chương trình tiếng Anh giao tiếp thiết kế, thậm chí được thiết kế trong nhiều bài thi học kỳ, hoặc kỳ thì đại học. Nhất là các chương trình tiếng Anh giao tiếp thiết kế cho người đi làm văn phòng, công trình. Sau đây là nội dung của chủ đề Unfortunately there’s a problem:

100 câu chủ đề Unfortunately there’s a problem

Câu ví dụDịch nghĩa
Cybersecurity breaches in modern businessesSự xâm nhập an ninh mạng trong doanh nghiệp hiện đại
Environmental pollution and its consequencesÔ nhiễm môi trường và những hậu quả của nó
Economic inequality and its impactsBất bình đẳng kinh tế và những ảnh hưởng của nó
Healthcare system shortcomingsNhược điểm của hệ thống chăm sóc sức khỏe
Educational disparities among communitiesSự chênh lệch giáo dục giữa các cộng đồng
Infrastructure failures in urban areasSự thất bại của cơ sở hạ tầng trong các khu đô thị
Political corruption and its ramificationsTham nhũng chính trị và những hậu quả của nó
Food insecurity and hunger worldwideSự không đảm bảo an ninh thực phẩm và nạn đói trên toàn cầu
Mental health stigma and access to treatmentĐịnh kiến về sức khỏe tâm thần và việc tiếp cận điều trị
Addiction crisis and substance abuseKhủng hoảng nghiện và lạm dụng chất gây nghiện
Racial discrimination in societyPhân biệt chủng tộc trong xã hội
Gender inequality and the wage gapBất bình đẳng giới và khoảng cách về thu nhập
Human rights violations in conflict zonesVi phạm nhân quyền trong các khu vực xung đột
Climate change and its devastating effectsBiến đổi khí hậu và những hậu quả tàn khốc của nó
Natural disasters and emergency responseThiên tai tự nhiên và phản ứng khẩn cấp
Housing affordability crisis in major citiesKhủng hoảng giá nhà ở ở các thành phố lớn
Unemployment rates and job scarcityTỷ lệ thất nghiệp và sự khan hiếm việc làm
Access to clean water and sanitationTiếp cận nước sạch và vệ sinh
Child labor and exploitation issuesLao động trẻ em và vấn đề bóc lột
Animal cruelty and neglectTàn ác và xao lãng động vật
Elderly care and neglect in nursing homesChăm sóc người già và sự xao lãng tại các nhà dưỡng lão
Access to quality education for marginalized communitiesTiếp cận giáo dục chất lượng cho các cộng đồng bị đẩy lùi
Healthcare disparities based on socioeconomic statusBất bình đẳng về tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên địa vị kinh tế xã hội
Pollution in oceans and marine life degradationÔ nhiễm trong đại dương và suy thoái đời sống biển
Deforestation and loss of biodiversityPhá rừng và mất môi trường đa dạng sinh học
Insufficient access to renewable energy sourcesTiếp cận không đủ vào các nguồn năng lượng tái tạo
Political polarization and social divisionChia rẽ chính trị và phân chia xã hội
Corruption in humanitarian aid organizationsTham nhũng trong các tổ chức cứu trợ nhân đạo
Lack of access to affordable healthcare in rural areasThiếu tiếp cận vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe có khả năng chi trả ở vùng nông thôn
Rampant misinformation and fake newsThông tin sai lệch và tin giả
Cyberbullying and online harassmentBully trực tuyến và quấy rối trực tuyến
Child trafficking and exploitationBuôn bán và bóc lột trẻ em
Workplace discrimination and harassmentPhân biệt đối xử và quấy rối tại nơi làm việc
Inadequate mental health support for veteransTiếp cận không đủ vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cựu chiến binh
Gender-based violence and domestic abuseBạo lực dựa trên giới và lạm dụng gia đình
Discrimination against LGBTQ+ individualsPhân biệt đối xử dựa trên tình dục
Inadequate disaster preparedness and responseThiếu chuẩn bị và phản ứng thiên tai không đủ
Youth unemployment and lack of job opportunitiesThất nghiệp thanh niên và thiếu việc làm
Poverty traps and cycles of generational povertyBẫy nghèo và chu kỳ nghèo đời sau đời
Insufficient funding for public educationTiền đạt tiêu chí và chuẩn bị thế hệ sau
Discrimination against individuals with disabilitiesPhân biệt đối xử đối với người tàn tật
Political instability and its impact on communitiesBất ổn chính trị và ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng
Impacts of war on civilian populationsẢnh hưởng của chiến tranh đối với dân thường
Access to reproductive healthcare servicesTiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản
Corruption in the pharmaceutical industryTham nhũng trong ngành công nghiệp dược phẩm
Refugee crisis and displacement of populationsKhủng bố và sự di dân của các dân tộc
Exploitation of natural resources in developing countriesBóc lột nguồn lực tự nhiên ở các nước đang phát triển
Homelessness and lack of affordable housing optionsVô gia cư và thiếu lựa chọn nhà ở phải chăng
Child marriage and its consequencesHôn nhân trẻ em và hậu quả của nó
Discrimination in the criminal justice systemPhân biệt đối xử trong hệ thống tư pháp
Cybersecurity threats to personal privacyMối đe dọa an ninh mạng đối với quyền riêng tư cá nhân
Inadequate access to mental health services in prisonsTiếp cận không đủ vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong nhà tù
Cultural appropriation and its implicationsRút ruột văn hóa và mất kiến thức truyền thống
Inequality in access to technology and digital resourcesBất bình đẳng trong việc tiếp cận công nghệ và tài nguyên kỹ thuật số
Impacts of gentrification on marginalized communitiesẢnh hưởng của quá trình tái định cư đối với cộng đồng bị đẩy lùi
Insider trading and financial fraudGiao dịch nội gián và gian lận tài chính
Unregulated use of antibiotics and drug resistanceSử dụng kháng sinh không kiểm soát và kháng thuốc
Discrimination against indigenous communitiesPhân biệt đối xử đối với cộng đồng bản địa
Censorship and freedom of speech violationsKiểm duyệt và vi phạm quyền tự do ngôn luận
Inadequate access to clean energy in developing countriesKhông đủ tiếp cận năng lượng sạch ở các nước đang phát triển
Unsafe working conditions in factoriesĐiều kiện làm việc không an toàn tại các nhà máy
Obesity epidemic and lack of nutritional educationĐại dịch béo phì và thiếu giáo dục dinh dưỡng
Discrimination against religious minoritiesPhân biệt đối xử đối với các tôn giáo thiểu số
Impacts of gentrification on small businessesTác động của quá trình gentrification đối với các doanh nghiệp nhỏ
Corruption in the judicial systemTham nhũng trong hệ thống tư pháp
Lack of representation in media and entertainmentThiếu sự đại diện trong phương tiện truyền thông và giải trí
Inadequate access to public transportation in rural areasKhông đủ tiếp cận phương tiện giao thông công cộng ở các vùng nông thôn
Violation of labor rights in sweatshopsVi phạm quyền lao động tại các nhà máy làm việc cực nhọc
Corruption in international aid distributionTham nhũng trong việc phân phối viện trợ quốc tế
Discrimination against refugees and asylum seekersPhân biệt đối xử đối với người tị nạn và người xin tị nạn
Insufficient access to palliative care servicesKhông đủ tiếp cận dịch vụ giảm đau cho bệnh nhân ung thư
Cultural erasure and loss of traditional knowledgeMất mát văn hóa và mất mát kiến thức truyền thống
Discrimination against undocumented immigrantsPhân biệt đối xử đối với người nhập cư không có giấy tờ
Impacts of colonialism on indigenous culturesTác động của chủ nghĩa thuộc địa đối với văn hóa bản địa
Unsafe drinking water in impoverished communitiesNước uống không an toàn tại các cộng đồng nghèo đói
Discrimination against minority-owned businessesPhân biệt đối xử đối với doanh nghiệp sở hữu bởi thiểu số
Impacts of trade agreements on local economiesTác động của các thỏa thuận thương mại đối với nền kinh tế địa phương
Inadequate access to legal representation for the poorKhông đủ tiếp cận đại diện pháp lý cho người nghèo
Cybersecurity threats to critical infrastructureMối đe dọa an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng quan trọng
Impacts of gentrification on affordable housingTác động của quá trình gentrification đối với nhà ở giá cả phải chăng
Discrimination against individuals based on agePhân biệt đối xử đối với cá nhân dựa trên tuổi tác
Corruption in environmental conservation effortsTham nhũng trong các nỗ lực bảo tồn môi trường
Impacts of gentrification on cultural heritageTác động của quá trình gentrification đối với di sản văn hóa
Discrimination against single parentsPhân biệt đối xử đối với phụ huynh đơn thân
Inadequate access to sanitation facilities in schoolsKhông đủ tiếp cận cơ sở vệ sinh trong các trường học
Impacts of gentrification on public spacesTác động của quá trình gentrification đối với không gian công cộng
Discrimination against individuals based on body sizePhân biệt đối xử đối với cá nhân dựa trên kích thước cơ thể
Corruption in international sports organizationsTham nhũng trong các tổ chức thể thao quốc tế
Impacts of gentrification on community cohesionTác động của quá trình gentrification đối với sự gắn kết cộng đồng
Discrimination against individuals based on accent or dialectPhân biệt đối xử đối với cá nhân dựa trên ngữ khí hoặc phương ngữ
Inadequate access to menstrual hygiene productsKhông đủ tiếp cận các sản phẩm vệ sinh phụ nữ
Impacts of gentrification on access to healthcareTác động của quá trình gentrification đối với tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe
Discrimination against individuals based on housing statusPhân biệt đối xử đối với cá nhân dựa trên tình trạng nhà ở
Corruption in disaster relief effortsTham nhũng trong các nỗ lực cứu trợ thảm họa
Impacts of gentrification on mental healthTác động của quá trình gentrification đối với sức khỏe tinh thần
Discrimination against individuals based on marital statusPhân biệt đối xử đối với cá nhân dựa trên tình trạng hôn nhân
Inadequate access to dental care servicesKhông đủ tiếp cận dịch vụ chăm sóc răng miệng
Impacts of gentrification on social servicesTác động của quá trình gentrification đối với các dịch vụ xã hội
Discrimination against individuals based on immigration statusPhân biệt đối xử đối với cá nhân dựa trên tình trạng nhập cư
Corruption in international peacekeeping missionsTham nhũng trong các nhiệm vụ duy trì hòa bình quốc tế

Từ vựng cần lưu ý trong chủ đề này:

 1. Discrimination (n.): Sự phân biệt đối xử
 2. Indigenous (adj.): Bản địa, dân tộc thiểu số
 3. Censorship (n.): Kiểm duyệt, kiểm soát thông tin
 4. Freedom of speech (n.): Quyền tự do ngôn luận
 5. Violation (n.): Sự vi phạm, sự phạm tội
 6. Clean energy (n.): Năng lượng sạch
 7. Developing countries (n.): Các nước đang phát triển
 8. Unsafe (adj.): Không an toàn
 9. Working conditions (n.): Điều kiện làm việc
 10. Factories (n.): Nhà máy
 11. Epidemic (n.): Đại dịch
 12. Nutritional education (n.): Giáo dục dinh dưỡng
 13. Religious minorities (n.): Thiểu số tôn giáo
 14. Gentrification (n.): Quá trình gentrification (sự phát triển vùng đất đã qua sự đổi mới với sự gia tăng giá trị)
 15. Small businesses (n.): Các doanh nghiệp nhỏ
 16. Corruption (n.): Tham nhũng
 17. Judicial system (n.): Hệ thống tư pháp
 18. Representation (n.): Sự đại diện
 19. Media (n.): Phương tiện truyền thông
 20. Entertainment (n.): Giải trí
 21. Public transportation (n.): Phương tiện giao thông công cộng
 22. Rural areas (n.): Các vùng nông thôn
 23. Labor rights (n.): Quyền lao động
 24. Sweatshops (n.): Nhà máy làm việc cực nhọc
 25. International aid (n.): Viện trợ quốc tế
 26. Refugees (n.): Người tị nạn
 27. Asylum seekers (n.): Người xin tị nạn
 28. Palliative care services (n.): Dịch vụ giảm đau chăm sóc cho bệnh nhân
 29. Cultural erasure (n.): Sự mất mát văn hóa
 30. Traditional knowledge (n.): Kiến thức truyền thống
 31. Undocumented immigrants (n.): Người nhập cư không có giấy tờ
 32. Colonialism (n.): Chủ nghĩa thuộc địa
 33. Impoverished communities (n.): Các cộng đồng nghèo đói
 34. Minority-owned businesses (n.): Doanh nghiệp sở hữu bởi thiểu số
 35. Trade agreements (n.): Các thỏa thuận thương mại
 36. Legal representation (n.): Đại diện pháp lý
 37. Cybersecurity threats (n.): Mối đe dọa an ninh mạng
 38. Critical infrastructure (n.): Cơ sở hạ tầng quan trọng
 39. Affordable housing (n.): Nhà ở giá cả phải chăng
 40. Environmental conservation efforts (n.): Các nỗ lực bảo tồn môi trường
 41. Cultural heritage (n.): Di sản văn hóa
 42. Single parents (n.): Phụ huynh đơn thân
 43. Sanitation facilities (n.): Cơ sở vệ sinh
 44. Menstrual hygiene products (n.): Sản phẩm vệ sinh phụ nữ
 45. Mental health (n.): Sức khỏe tinh thần
 46. Marital status (n.): Tình trạng hôn nhân
 47. Dental care services (n.): Dịch vụ chăm sóc răng miệng
 48. International peacekeeping missions (n.): Các nhiệm vụ duy trì hòa bình quốc tế

100 câu bài tập chủ đề Unfortunately there’s a problem

 1. Unfortunately, there’s a problem with ________ in many urban areas.
 2. Access to clean water is often ________ in impoverished communities.
 3. Economic inequality leads to ________ in various sectors.
 4. Discrimination against minority-owned businesses contributes to ________.
 5. ________ are often overlooked in disaster relief efforts.
 6. Cybersecurity threats pose a significant risk to ________.
 7. Lack of representation in media and entertainment perpetuates ________.
 8. Corruption in the judicial system undermines ________.
 9. Cultural erasure contributes to the loss of ________.
 10. Unfortunately, there’s a problem with ________ in many developing countries.
 11. Inadequate access to sanitation facilities in schools affects ________.
 12. Discrimination against immigrants based on ________ persists in many societies.
 13. Corruption in international aid distribution hampers ________.
 14. Unsafe working conditions in factories jeopardize ________.
 15. The obesity epidemic is exacerbated by a lack of ________.
 16. Unfortunately, there’s a problem with ________ in many rural areas.
 17. Discrimination against indigenous communities perpetuates ________.
 18. Censorship and violations of freedom of speech restrict ________.
 19. Lack of access to legal representation for the poor results in ________.
 20. Violation of labor rights in sweatshops leads to ________.
 21. Discrimination against refugees and asylum seekers exacerbates ________.
 22. Insufficient access to palliative care services affects ________.
 23. Corruption in disaster relief efforts hinders ________.
 24. Discrimination against religious minorities undermines ________.
 25. Impacts of gentrification on small businesses include ________.
 26. Unfortunately, there’s a problem with ________ in many schools.
 27. Discrimination against single parents perpetuates ________.
 28. Impacts of colonialism on indigenous cultures include ________.
 29. Cybersecurity threats to critical infrastructure pose a risk to ________.
 30. Discrimination against individuals based on age perpetuates ________.
 31. Unsafe drinking water in impoverished communities threatens ________.
 32. Discrimination against individuals based on housing status perpetuates ________.
 33. Impacts of trade agreements on local economies include ________.
 34. Inadequate access to clean energy in developing countries affects ________.
 35. Discrimination against undocumented immigrants perpetuates ________.
 36. Impacts of gentrification on affordable housing include ________.
 37. Corruption in environmental conservation efforts undermines ________.
 38. Discrimination against individuals based on immigration status perpetuates ________.
 39. Inadequate access to menstrual hygiene products affects ________.
 40. Discrimination against individuals based on marital status perpetuates ________.
 41. Inadequate access to public transportation in rural areas affects ________.
 42. Corruption in international peacekeeping missions undermines ________.
 43. Discrimination against individuals based on body size perpetuates ________.
 44. Inadequate access to dental care services affects ________.
 45. Corruption in international sports organizations undermines ________.
 46. Discrimination against individuals based on accent or dialect perpetuates ________.
 47. Inadequate access to palliative care services affects ________.
 48. Corruption in the pharmaceutical industry undermines ________.
 49. Discrimination against LGBTQ+ individuals perpetuates ________.
 50. Inadequate access to educational resources affects ________.
 51. Corruption in humanitarian aid organizations undermines ________.
 52. Discrimination against individuals with disabilities perpetuates ________.
 53. Inadequate access to mental health services affects ________.
 54. Corruption in political systems undermines ________.
 55. Discrimination against individuals based on race perpetuates ________.
 56. Inadequate access to affordable housing affects ________.
 57. Corruption in educational systems undermines ________.
 58. Discrimination against women perpetuates ________.
 59. Inadequate access to healthcare services affects ________.
 60. Corruption in financial systems undermines ________.
 61. Discrimination against low-income individuals perpetuates ________.
 62. Inadequate access to employment opportunities affects ________.
 63. Corruption in law enforcement undermines ________.
 64. Discrimination against indigenous languages perpetuates ________.
 65. Inadequate access to nutritional education affects ________.
 66. Corruption in corporate environments undermines ________.
 67. Discrimination against cultural minorities perpetuates ________.
 68. Inadequate access to legal aid affects ________.
 69. Corruption in media and communication undermines ________.
 70. Discrimination against religious practices perpetuates ________.
 71. Inadequate access to social services affects ________.
 72. Corruption in healthcare systems undermines ________.
 73. Discrimination against minority cultures perpetuates ________.
 74. Inadequate access to technology affects ________.
 75. Corruption in housing systems undermines ________.
 76. Discrimination against marginalized communities perpetuates ________.
 77. Inadequate access to transportation affects ________.
 78. Corruption in agricultural systems undermines ________.
 79. Discrimination against traditional practices perpetuates ________.
 80. Inadequate access to legal recourse affects ________.
 81. Corruption in cultural institutions undermines ________.
 82. Discrimination against ethnic groups perpetuates ________.
 83. Inadequate access to financial resources affects ________.
 84. Corruption in international relations undermines ________.
 85. Discrimination against linguistic diversity perpetuates ________.
 86. Inadequate access to political representation affects ________.
 87. Corruption in environmental policies undermines ________.
 88. Discrimination against cultural heritage perpetuates ________.
 89. Inadequate access to community resources affects ________.
 90. Corruption in social welfare systems undermines ________.
 91. Discrimination against artistic expression perpetuates ________.
 92. Inadequate access to cultural institutions affects ________.
 93. Corruption in scientific research undermines ________.
 94. Discrimination against creative industries perpetuates ________.
 95. Inadequate access to creative outlets affects ________.
 96. Corruption in intellectual property undermines ________.
 97. Discrimination against innovative ideas perpetuates ________.
 98. Inadequate access to innovation hubs affects ________.
 99. Corruption in technological advancement undermines ________.
 100. Discrimination against scientific progress perpetuates ________.

Đáp án chỉ cần điền Unfortunately là xong.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ