100 cụm từ vựng chủ đề mua sắm, đặt hàng và mua hàng

Cụm từ vựng cho Chủ đề giao tiếp tiếng Anh mua sẵm và đặt hàng là chủ đề cơ bản nên thành thạo bởi vì nếu bạn đang ở nước ngoài mà không biết giao tiếp chủ đề thì khả năng sinh tồn của bạn sẽ bị thấp đi. Sau đây là 100 cụm từ vựng:

100 cụm từ vựng chủ đề mua sắm

 1. Window shopping: Ngắm hàng qua cửa kính
 2. Bargain hunting: Tìm kiếm món hời
 3. Retail therapy: Làm dịu cơn buồn bằng việc mua sắm
 4. Impulse buying: Mua sắm bất chợt
 5. Price tag: Bảng giá
 6. Shopping spree: Sự mua sắm không kiểm soát
 7. Online shopping: Mua sắm trực tuyến
 8. Shopping cart: Giỏ hàng
 9. Checkout: Thanh toán
 10. Cashier: Thu ngân
 11. Receipt: Hóa đơn
 12. Return policy: Chính sách đổi trả hàng
 13. Payment method: Phương thức thanh toán
 14. Credit card: Thẻ tín dụng
 15. Debit card: Thẻ ghi nợ
 16. Cash payment: Thanh toán bằng tiền mặt
 17. Electronic payment: Thanh toán điện tử
 18. Discount: Chiết khấu
 19. Sale: Đợt giảm giá
 20. Clearance sale: Đợt thanh lý hàng tồn kho
 21. Promo code: Mã giảm giá
 22. Special offer: Ưu đãi đặc biệt
 23. Buy one, get one free: Mua một tặng một
 24. Limited edition: Phiên bản giới hạn
 25. Out of stock: Hết hàng
 26. In stock: Còn hàng
 27. Shopping mall: Trung tâm mua sắm
 28. Department store: Cửa hàng bách hóa
 29. Boutique: Cửa hàng thời trang cao cấp
 30. Supermarket: Siêu thị
 31. Convenience store: Cửa hàng tiện lợi
 32. Online marketplace: Thị trường trực tuyến
 33. E-commerce platform: Nền tảng thương mại điện tử
 34. Add to cart: Thêm vào giỏ hàng
 35. Wishlist: Danh sách mong muốn
 36. Shopaholic: Nghiện mua sắm
 37. Fashionista: Người yêu thời trang
 38. Trendy: Phong cách thời trang mới nhất
 39. Seasonal sale: Đợt giảm giá theo mùa
 40. Brand loyalty: Sự trung thành với thương hiệu
 41. Try on: Thử đồ
 42. Fitting room: Phòng thử đồ
 43. Size chart: Bảng kích thước
 44. Online reviews: Đánh giá trực tuyến
 45. Shipping: Vận chuyển
 46. Tracking number: Số theo dõi đơn hàng
 47. Expedited shipping: Vận chuyển nhanh chóng
 48. Standard shipping: Vận chuyển tiêu chuẩn
 49. Handling fee: Phí xử lý
 50. Delivery address: Địa chỉ nhận hàng
 51. Customer service: Dịch vụ khách hàng
 52. Refund: Hoàn tiền
 53. Exchange: Đổi hàng
 54. Product description: Mô tả sản phẩm
 55. High-quality: Chất lượng cao
 56. Durable: Bền bỉ
 57. Affordable: Giá phải chăng
 58. Expensive: Đắt tiền
 59. Budget-friendly: Phù hợp với ngân sách
 60. Fashionable: Phong cách, hợp thời trang
 61. Stylish: Lịch lãm, đẹp mắt
 62. Trendsetter: Người dẫn đầu xu hướng
 63. Clearance rack: Kệ hàng giảm giá
 64. Shop assistant: Nhân viên bán hàng
 65. Sales representative: Đại diện bán hàng
 66. Customer satisfaction: Sự hài lòng của khách hàng
 67. Loyalty program: Chương trình khách hàng thân thiết
 68. Discount code: Mã giảm giá
 69. Free shipping: Miễn phí vận chuyển
 70. Mobile payment: Thanh toán di động
 71. Online banking: Ngân hàng trực tuyến
 72. Contactless payment: Thanh toán không tiếp xúc
 73. Membership card: Thẻ thành viên
 74. Gift card: Thẻ quà tặng
 75. Gift wrapping: Gói quà
 76. Layaway: Hình thức trả góp
 77. Cashback: Tiền hoàn lại
 78. Shopping addiction: Sự nghiện mua sắm
 79. Fashion trend: Xu hướng thời trang
 80. Price comparison: So sánh giá
 81. Second-hand store: Cửa hàng hàng đã qua sử dụng
 82. Vintage shop: Cửa hàng đồ cổ
 83. Online auction: Đấu giá trực tuyến
 84. Virtual shopping: Mua sắm ảo
 85. Subscription box: Hộp hàng định kỳ
 86. Impulse purchase: Việc mua sắm bất chợt
 87. Shopping list: Danh sách mua sắm
 88. Brand reputation: Uy tín thương hiệu
 89. Designer label: Nhãn hiệu thiết kế
 90. Fashion magazine: Tạp chí thời trang
 91. Online marketplace: Thị trường trực tuyến
 92. Price tag: Nhãn giá
 93. Wallet-friendly: Thân thiện với ví tiền
 94. Exclusive deal: Thỏa thuận độc quyền
 95. Bulk purchase: Mua hàng số lượng lớn
 96. Cash on delivery: Thanh toán khi nhận hàng
 97. Seasonal clearance: Thanh lý theo mùa
 98. Retail store: Cửa hàng bán lẻ
 99. Shopping district: Khu vực mua sắm
 100. Brand ambassador: Đại sứ thương hiệu

Đặt câu ví dụ cho chủ đề Mua sắm

 1. I enjoy window shopping on weekends.
 2. She’s always bargain hunting to find the best deals.
 3. After a long day, she indulged in some retail therapy.
 4. Avoid impulse buying by making a shopping list beforehand.
 5. Check the price tag before deciding to purchase.
 6. She went on a shopping spree during the holiday sales.
 7. I prefer online shopping for its convenience.
 8. Don’t forget to add items to your shopping cart before checking out.
 9. Proceed to the checkout to complete your purchase.
 10. The cashier greeted me with a smile.
 11. Make sure to keep your receipt for any returns.
 12. Always check the return policy before making a purchase.
 13. What’s your preferred payment method for online purchases?
 14. I prefer using my credit card for larger purchases.
 15. You can pay with your debit card or in cash.
 16. Do you accept cash payment for this item?
 17. Many people opt for electronic payment methods nowadays.
 18. That store is offering a big discount on selected items.
 19. I got this shirt on sale at half price.
 20. They’re having a clearance sale to make room for new stock.
 21. Don’t forget to apply the promo code at checkout.
 22. This store always has special offers for loyal customers.
 23. It’s a “buy one, get one free” deal on selected items.
 24. I managed to get my hands on a limited edition watch.
 25. Unfortunately, the item I want is out of stock.
 26. Is the product currently in stock?
 27. Let’s meet at the shopping mall this Saturday.
 28. She works at a large department store downtown.
 29. That boutique sells exclusive designer clothing.
 30. I need to grab a few things from the supermarket.
 31. I’ll pick up some snacks at the convenience store.
 32. Have you tried selling your products on an online marketplace?
 33. Amazon is a well-known e-commerce platform.
 34. Don’t forget to click “Add to Cart” when shopping online.
 35. I’ve added those shoes to my wishlist.
 36. She’s a confessed shopaholic and can’t resist a good sale.
 37. Sarah is a true fashionista; she always looks fabulous.
 38. That outfit is so trendy right now.
 39. They’re having a seasonal sale for summer clothes.
 40. I have a strong brand loyalty to this company.
 41. Make sure to try on the clothes before buying.
 42. The fitting room is just around the corner.
 43. Check the size chart to find your perfect fit.
 44. Always read online reviews before making a purchase.
 45. How much is the shipping for this item?
 46. Can I have the tracking number for my order?
 47. I opted for expedited shipping to get it faster.
 48. Standard shipping usually takes 3-5 business days.
 49. Is there an additional handling fee for this item?
 50. Please confirm your delivery address.
 51. Their customer service is top-notch.
 52. I requested a refund for the damaged item.
 53. Can I exchange this for a different size?
 54. The product description was very detailed.
 55. It’s a high-quality product that lasts long.
 56. This bag is very durable; it’ll last for years.
 57. These shoes are affordable and stylish.
 58. Unfortunately, that dress is too expensive for me.
 59. They have a wide range of budget-friendly options.
 60. She’s always dressed in the most fashionable attire.
 61. He’s known for his stylish wardrobe choices.
 62. She’s a trendsetter in her social circle.
 63. Check out the clearance rack for discounted items.
 64. Can I help you? I’m a shop assistant here.
 65. The sales representative helped me find what I needed.
 66. Customer satisfaction is our top priority.
 67. Have you signed up for their loyalty program?
 68. Don’t forget to use the discount code at checkout.
 69. They offer free shipping on orders over $50.
 70. Many people prefer mobile payment for its convenience.
 71. Do you do your banking through online banking?
 72. Contactless payment methods are becoming more popular.
 73. Remember to bring your membership card for additional discounts.
 74. I received a gift card for my birthday.
 75. Would you like your items gift wrapped?
 76. They offer a layaway option for expensive items.
 77. You can earn cashback with every purchase.
 78. She struggles with shopping addiction.
 79. Keeping up with fashion trends can be exhausting.
 80. Do a price comparison before making a decision.
 81. I found a great jacket at the second-hand store.
 82. She loves browsing through vintage shops.
 83. I won this item in an online auction.
 84. You can experience virtual shopping through our website.
 85. I subscribed to a monthly subscription box.
 86. Avoid impulse purchases by sticking to your list.
 87. Let’s make a shopping list before we go.
 88. Their brand reputation speaks for itself.
 89. She only wears designer labels.
 90. She’s always flipping through fashion magazines.
 91. Have you considered selling on an online marketplace?
 92. Check the price tag before making a decision.
 93. They have a wide range of wallet-friendly options.
 94. She got an exclusive deal on her new car.
 95. We can save money by making a bulk purchase.
 96. Do you offer cash on delivery?
 97. Take advantage of the seasonal clearance for great deals.
 98. Many people prefer retail stores for the in-person experience.
 99. The shopping district is bustling with activity.
 100. She’s the brand ambassador for the company.

Bài tập:

Điền từ vựng cho đúng vào đoạn văn sau:

Các từ có thể điền

retail therapybargain hunting
shoppingcashier
window shoppingshopping cart
discountsclearance sale
shopping cartcheckout
credit cardreceipt
returnsshopping spree
retail therapy

Đoạn văn
Last weekend, I decided to go ___________ in the city center. The weather was perfect for a stroll, and I was in the mood for some ___________. As I walked past the different stores, I couldn’t resist ___________ at some of the boutique shops. I wasn’t planning on buying anything in particular, but I always enjoy ___________ for hidden gems.

Eventually, I found myself drawn to a department store that was having a ___________. The ___________ were too good to pass up, so I grabbed a ___________ and started browsing through the racks. I came across a beautiful dress that was marked down by 50%, and without hesitation, I added it to my cart. It was a classic piece that would be perfect for special occasions.

After filling my ___________ with a few more items, I headed to the ___________ to complete my purchase. The ___________ was friendly and efficient, and I appreciated the quick ___________ process. I paid with my ___________ and made sure to keep the ___________ in case I needed to make any ___________.

As I left the store, I couldn’t help but feel satisfied with my ___________. It was a successful day of ___________, and I managed to find some great deals. Despite not planning to buy anything, I ended up with a few fantastic additions to my wardrobe.

Đọc thêm: 100 câu luyện tập về từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa trong tiếng Anh.

Đáp án:

Last weekend, I decided to go shopping in the city center. The weather was perfect for a stroll, and I was in the mood for some retail therapy. As I walked past the different stores, I couldn’t resist window shopping at some of the boutique shops. I wasn’t planning on buying anything in particular, but I always enjoy bargain hunting for hidden gems.

Eventually, I found myself drawn to a department store that was having a clearance sale. The discounts were too good to pass up, so I grabbed a shopping cart and started browsing through the racks. I came across a beautiful dress that was marked down by 50%, and without hesitation, I added it to my cart. It was a classic piece that would be perfect for special occasions.

After filling my shopping cart with a few more items, I headed to the checkout to complete my purchase. The cashier was friendly and efficient, and I appreciated the quick checkout process. I paid with my credit card and made sure to keep the receipt in case I needed to make any returns.

As I left the store, I couldn’t help but feel satisfied with my shopping spree. It was a successful day of retail therapy, and I managed to find some great deals. Despite not planning to buy anything, I ended up with a few fantastic additions to my wardrobe.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ