[block id=”364″] [section padding=”81px”] [row] [col span__sm=”12″ align=”center”]

Chương trình học

[/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″ class=”col2″] [ux_image id=”84″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [accordion auto_open=”true”] [accordion-item title=”Đối tượng”]

Người chưa có kiến thức nền tảng Tiếng Anh

[/accordion-item] [accordion-item title=”Thời lượng”]

24 buổi, 1,5h/buổi

[/accordion-item] [accordion-item title=”Ngữ pháp”]

Nắm vững 13 thời động từ cơ bản, bảng phiên âm Tiếng Anh (International Phonetic Alphabet)

[/accordion-item] [accordion-item title=”Từ vựng”]

Nắm được tập từ vựng cơ bản theo khối chủ đề cơ bản: Văn phòng, Gia đình, Lớp học, Giải trí,…

[/accordion-item] [accordion-item title=”Khả năng nghe đọc”] [/accordion-item] [accordion-item title=”Khả năng vận dụng/giao tiếp”] [/accordion-item] [accordion-item title=”Cam kết đầu ra”]

Giao tiếp cơ bản, kết quả tương đương TOEIC 450+/IELTS Speaking 4.0

[/accordion-item] [/accordion] [/col] [/row] [/section] [block id=”274″] [block id=”318″] [block id=”283″] [block id=”294″]

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ