100 cụm từ vựng chủ đề Travel and tourism & Giving feedback

Chủ đề Travel and tourism & Giving feedback hay còn gọi là chủ đề du lịch có lượng từ vựng và cụm từ vựng khá phong phú. Đối với những bạn sử dụng tiếng Anh giao tiếp để di du lịch thì chủ đề này rất quan trọng. Kết hợp chủ đề này với chủ […]

100+ câu luyện tập cụm từ vựng chủ đề mua sắm

Nếu đã học cụm từ vựng chủ đề Mua Sắm thì các bạn có thể làm bài tập trong bài viết này, được thiết kế để sử dụng cho nhiều bài thi khác nhau. Điền từ, cụm từ vựng thích hợp vào chỗ trống Các từ vựng điền vào đoạn văn: bargain hunting online shopping […]

100 cụm từ vựng chủ đề mua sắm, đặt hàng và mua hàng

Cụm từ vựng cho Chủ đề giao tiếp tiếng Anh mua sẵm và đặt hàng là chủ đề cơ bản nên thành thạo bởi vì nếu bạn đang ở nước ngoài mà không biết giao tiếp chủ đề thì khả năng sinh tồn của bạn sẽ bị thấp đi. Sau đây là 100 cụm từ […]

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ