8 cấu trúc ngữ pháp đáp lại lời khen trong tiếng Anh

Trong bài trước có trình bày về 10 cấu trúc lời khen trong tiếng Anh thì bài viết này trình bày 8 cấu trúc ngữ pháp đáp lại lời khen trong tiếng Anh. Trong bài viết này có trình bày ví dụ sử dụng các cấu trúc đó: Cảm ơn đáp lại lời khen Ví […]

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ