100 câu luyện thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh

100-cau-luyen-thi-hien-tai-tiep-dien-trong-tieng-anh

Lý thuyết về hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) trong tiếng Anh mô tả một hành động đang diễn ra vào thời điểm nói hoặc một hành động đang xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Cấu trúc chung của thì này là:

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ