100 câu tiếng Anh thuật ngữ nghề Tư vấn Tài Chính

100-cau-tieng-anh-thuat-ngu-nghe-tu-van-tai-chinh

Ngành nghề Tư vấn Tài Chính rất quan trọng đối với các công ty nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam. Rất nhiều sinh viên du học nước ngoài cũng chọn ngành Tư vấn Tài Chính để học do nhu cầu thị trường với ngành luôn rất lớn. Sau đây là các thuật ngữ cơ bản tiếng Anh ngành nghề Tư vấn Tài Chính.

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ