100 cụm từ vựng chủ đề Travel and tourism & Giving feedback

Chủ đề Travel and tourism & Giving feedback hay còn gọi là chủ đề du lịch có lượng từ vựng và cụm từ vựng khá phong phú. Đối với những bạn sử dụng tiếng Anh giao tiếp để di du lịch thì chủ đề này rất quan trọng. Kết hợp chủ đề này với chủ […]

Bản Chất Của Sự Thành Thạo Ngôn Ngữ Và Từ Vựng

Với tiêu đề rất hàn lâm, chắc chắn nhiều người đang nghĩ đến chuyện có lẽ nên bỏ qua bài viết này vì nó chẳng liên quan lắm gì đến từ vựng. Nhưng đó là hành động lãnh phí nguồn lực của chính bản thân bạn cũng như phí phạm đi công sức của ban […]

3 phương thức học từ vựng tiếng Anh giao tiếp

Tất cả những việc học nói chung hay việc học từ vựng nói riêng đều phải có bí quyết, và sau đây bài viết trình bày 3 phương thức cho việc học từ vựng của một ngôn ngữ mới, nền tảng để có thể giỏi ngoại ngữ nhanh và nói được nhiều thứ tiếng.  Đọc […]

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ