10 cấu trúc ngữ pháp lời khen trong tiếng Anh

Lời khen trong tiếng Anh hay ngôn ngữ nào khác đều xuất phát từ sự chân thành thì khi giao tiếp mới tạo ra giá trị của việc nói chuyện. Tuy nhiên nếu biết đầy đủ các cấu trúc sẽ cho hiệu quả của việc giao tiếp tốt hơn nhiều khi chỉ có sự chân […]

8 cấu trúc ngữ pháp bày tỏ quan điểm trong tiếng Anh

8-cau-truc-ngu-phap-bay-to-quan-diem-trong-tieng-anh

Trong tiếng Anh, khi muốn bày tỏ quan điểm thì có 8 cấu trúc ngữ pháp có thể sử dụng linh hoạt trong nhiều trường hợp giao tiếp và thậm chí có thể sử dụng trong văn phong. Tuy nhiên sẽ dựa vào ngữ cảnh và độ phong phú của từ vựng bản thân người dùng sẽ được sử dụng như thế nào.

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ