Project Manager: 100 cụm từ vựng tiếng Anh lĩnh vực Quản lý dự án

100 cụm từ vựng tiếng Anh lĩnh vực Quản lý dự án Project Manager được thiết kế nhằm phục vụ cho các bạn tra cứu cách sử dụng và biết cơ bản để có thể đọc tài liệu hoặc viết email trong lĩnh vực này.Sau đây là bản trình bày 100 cụm từ vựng tiếng […]

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ