100 câu tiếng Anh thuật ngữ nghề Quản lý chất lượng

100-cau-tieng-anh-thuat-ngu-nghe-quan-ly-chat-luong

Quản lý chất lượng là hoạt động xây dựng chất lượng sản phẩm, dịch vụ một cách hiệu quả dựa trên nhu cầu của khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và xã hội. Và chính vì vậy, việc sử dụng tiếng Anh trong ngành nghề này là một tiêu chí cần thiết để người quản lý có thể báo cáo, đọc tài liệu và giao tiếp với các đồng nghiệp từ cấp trên đến cấp dưới.

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ