100 câu nói tháng 4

Tháng 4 có những câu nói gì hay xuất hiện trong tiếng Anh? LingoSpeak sẽ thống kê cho các bạn ở ngay bên dưới nhé. Nếu các bạn thích thì có cả bài tập điền từ cho vui.

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ